Tema

04. 12. 2020

Mere uvedene prekasno

O dobrom scenariju više nema ni govora i sada samo gledamo da šteta bude sve manja, smatra epidemiolog Zoran Radovanović, dok profesor Medicinskog fakulteta Goran Belojević ocenjuje da je Srbija ušla u stadijum katastrofe i da bi trebalo preći na sistem rada koji nije mirnodopski.

Nema komentara.