Najava

Šampioni neizvesnosti

Datum: 25. 12. 2021

Da li smo u 2021. bili šampioni boljeg života, kao što tvrdi vlast, ili se ovo što živimo može označiti kao tragikomedija, drama, pa i horor, i čemu da se nadamo u 2022, da li će to biti godina prome...

Predizborni referendum

Datum: 17. 12. 2021

Šta se tacno menja u Ustavu Srbije, zašto su gradjani naprečac pozvani na referendum 16.januara, nepuna tri meseca uoči izbora, i da li uopšte znaju o čemu bi trebalo da se izjasne, samo su neka od pi...

Neopisivo i neizvesno

Datum: 03. 12. 2021

Da li postoje roman, film ili pozorisna predstava koji bi mogli da opišu i objasne uzroke i razmere duboke političke krize u Srbiji, na pragu gradjanskih sukoba, a posebno njen rasplet i posledice, il...

Samovolja i nezadovoljstvo

Datum: 26. 11. 2021

Da li je usvajanje izmena Zakona o eksproprijaciji zaista udar na privatnu svojinu i nova manifestacija samovolje vlasti koja bi mogla da izazove masovni izliv nezadovoljstva građana, jedno je od cen...