Tema

31. 03. 2018

Izvesna samo neizvesnost

Evropska unija (EU) je najveći krivac kada je u pitanju kosovski dijalog, tvrdi novinar Milivoje Mihajlović, a direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić misli da će Evropa sada insistirati na što bržem određenju prema Kosovu i upozorava da to može imati kontraefekat.

Nema komentara.