Tema

25. 03. 2018

Borba sudija za građane

Predloženi tekst izmena Ustava ne dovodi do nezavisnosti pravosuđa i podele vlasti, več vraća pravosuđe u mnogo zavisniji položaj nego što je danas, tvrdi direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milan Antonijević, dok advokat Božo Prelević upozorava da pravu cenu takvih izmena neće platiti sudije, nego građani.

Nema komentara.